Fokus Digital Services

Зелена светлина на правилното счетоводно процедиране!

Вижте как експертите решават счетоводните и трудовоправни казуси на Вашите колеги!

С актуализираната за 2018-та Книга за счетоводителя!


Уважаеми счетоводители и ТРЗ-служители,

Изпадали ли сте в тази ситуация?

Общо взето работата Ви е спокойна и рутинна... Случва се обаче да срещнете казус, който не можете да решите сами... Намерили сте решение, но не сте сигурни в него... Защото има и друг вариант на тълкуване на ситуацията... Така че стоите на кръстопът и не знаете кой път да хванете...

Какво да направите? Ето ги възможностите Ви:

А) Да изберете този, който Ви се струва най-правилен. И да се надявате действително да е така. Но тогава:
рискувате да допуснете грешка
ако грешите, ще Ви наложат глоба
непрекъснато ще се тревожите дали сте постъпили правилно и няма ли да Ви санкционират

Б) Да попитате колеги и да им се доверите. Но тогава:
как да сте сигурни, че колегите Ви са по-компетентни от Вас?
те също може да сбъркат...
а може и въобще да не знаят какво да направят...

В) Да платите за консултация с експерт. Но тогава:
ще трябва да платите голяма сума (50+ лв.) за един единствен казус
ще загубите време в търсене на най-подходящия експерт, на когото можете да се доверите.

Г) Да вземете Книгата на счетоводителя! Тогава:
ще имате решенията на опитни експерти и ще знаете кой точно е решил казуса, на който се позовавате
ще спестите ценно време - Книгата ще е винаги на разположение
ще се справите не само с настоящия казус, а ще се застраховате и за следващите
ще сте спокойни, че няма да Ви глобят

Така че... излезте от кръстопътя. Спестете си притеснения, тревоги, време, глоби и разходи!

Вземете Книга за счетоводителя - зелена светлина на правилното процедиране още сега!

Какво ще откриете в Книга за счетоводителя - примери от съдържанието:

За счетоводство и данъци:
Обезценка на поземлен имот, върху който ще се строи
Счетоводни операции за намаляване на голяма касова наличност
Счетоводни записвания за плащания на фактури от личната сметка на собственик на ЕООД
Нотариална заверка за протокол на общо събрание на ЕООД
Подобрение на нает актив и третиране на направените за това разходи
Въвеждане в експлоатация на активи след получен акт 16
Счетоводни записвания при застрахователен брокер във връзка с комисионни
Предаване на счетоводни документи в държавен архив след заличаване на фирма в търговския регистър
Счетоводни сметки за завеждане на ДМА от ведомствена бензиностанция
Осчетоводяване на апортна вноска от физически лица към оод
Транспортна услуга с нает, лицензиран от собственика, а не от наемащата фирма, товарен автомобил
Отписване на несъбираеми вземания и задължения с изтекъл давностен срок
Ограничения на размера на разходи за реклама
Включване на неустойка в служебна бележка при подаване на ГДД по чл. 50
Прехвърляне на ЕООД в ООД при издадено удостоверение по чл. 77 от ДОПК
Продажба на ЕООД и дължими данъци
Връщане на ползван данъчен кредит за придобити, но непродадени, имоти при дерегистрация по ДДС
Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на дма преди да са навършени 5 г. от придобиването им
Включване в справка по чл. 92 от ЗДДС на фактури за авансово плащане
Фактуриране на обучение, проведено от сръбска фирма, собственост на българска и др.

За трудови правоотношения и осигуровки:
Осигуряване на гражданин от Хърватия с граждански договор за услуга с личен труд
Документи за пенсиониране на служител при ТЕЛК с 90% инвалидност
Удържане на осигуровки и данък за ваучери за храна от фонд СБК
Промяна в кода на подаване на осигуровките на работниците на декларация обр. 6
Подаване на годишна декларация от самоосигуряващо се лице, осигуряващо се в ЕООД
Платен годишен отпуск за лице с основен трудов договор на 2 часа
Полагат ли се болнични на лице с предизвестие, което е пред пенсиониране
Допълнително възнаграждение за научна степен по втори трудов договор с 4 ч. работно време
Допълнително възнаграждение за придобита докторска степен
Възнаграждения при допълнително съвместителство на две длъжности
Обезщетение за неизползван отпуск за служител без навършен трудов стаж от 8 месеца
Командироване на служител, назначен на втори трудов договор на 4 часа
Командироване на работници за ремонтни работи в Германия
Записвания в трудова книжка за лице, работило при I и II категория труд
Договор за допълнителен труд по чл. 114 от КТ за лице с 12-часов работен ден
Назначаване на грък по трудов договор в българска фирма
Назначаване на служител на втори трудов договор на 8 часа за определен срок и със срок на изпитване 6 месеца
Прекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ преди приключване на определената работа
Сключване на договор с изпитателен срок с условие за прекратяване от страна на работодателя без предизвестие
Ситуация с договор за допълнителен труд при прекратяване на основния и др.

Статии:
VIES декларация при вътреобщностни транзакции
Освободени от данъци МПД
ДДС – туристически услуги
Ликвидация на ООД – правни и данъчно-счетоводни аспекти
Корекция на декларация обр. № 1 за отминал период
Срок за подаване на уведомление за сключване и прекратяване на трудов договор
Временна неработоспособност преди и след прекратяване на трудовото правоотношение и др.

Вижте решението на един от казусите, включени в Книгата:

Въпрос: ЕАД има натрупана каса в изключително голям размер, а парите естествено ги няма като налични. Това се е получавало в годините назад, когато фирмата е работела и е имала наличности в банковите си сметки, докато сега извършва само една дейност и е с в пъти по-малки обороти, почти е със затихващи функции. Има ли начин тази каса да бъде преведена в нормални размери и къде биха могли да се отнесат тези натрупани в касата средства? Фирмата е регистрирана по ДДС.

Отговор:
Салдото на счетоводна сметка „Каса” следва във всеки един момент да отговаря на действителната касова наличност в предприятието. Голямата касова наличност е обект на особен интерес от страна на данъчните органи в процедурите по проверки и ревизии, тъй като всяко разминаване на счетоводните данни с действителното състояние е индикация за възможни данъчни нарушения и отклонение от данъчно облагане.

Независимо от какво е породено, разминаването на салдото по сметка „Каса” с действителната касова наличност представлява счетоводна грешка, която следва да се коригира. Необходимо е да се установи причината за несъответствието, която при голяма наличност по счетоводни данни може да се дължи на неосчетоводени разходи (покупки) за суровини, материали и външни услуги; на изплатени и неотчетени трудови и други възнаграждения, на изплатени дивиденти, които не са оформени по законовия ред, на средства, използвани за личните нужди на собственици и други лица и др. След установяване на причината и вида на неотчетените разходи и суми те следва да се отчетат според вида им и да се платят съответните данъци и задължителни осигурителни вноски, когато такива са дължими.


Възползвайте се и от нашите специализирани списания!
Изберете - печатен или електронен вариант:Счетоводно списание 10 с ДДС - 12-месечен абонамент, Ви носи по 1 списание на всеки 3 месеца с:
➤Реални казуси, които Ваши колеги счетоводители са срещнали в работата си
➤Решенията им от експерти
➤Обзор на обнародваните в ДВ нормативни документи
+ подарък - 1 безплатна консултация с експерт!

7 дни счетоводство и данъци: Какво ново:
12-месечен абонамент, Ви носи по 1 електронно списание всеки понеделник за 1 година директно на Вашия имейл:
➤Реални казуси, които Ваши колеги счетоводители са срещнали в работата си
➤Решенията им от експерти
➤Данъчно-осигурителен календар
➤Новини и важни законодателни промени
+ подарък - 1 безплатна консултация с експерт!


Още 50 нюанса счетоводство


Наръчник за всеки ТРЗ служител 2018


Внимание:
Ако желаете фактура, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от заявката!

РС Издателство и Бизнес Консултации – Кои сме ние?

Създадена през 2011 година, нашата компания вече 7 години предлага експертна литература в областите счетоводство, трудово право и мениджмънт.

Разчитайки на нас, можете да получите практическа помощ чрез:
електронни книги на CD - с възможност за безплатни актуализации с допълнителни статии и казуси;
печатни издания - текстове на закони и решения на реални казуси;
персонални консултации със специалисти в два онлайн портала - Портал Счетоводство (www.portalschetovodstvo.bg) и Портал ТРЗ Нормативи (www.portaltrznormativi.bg).

Стремежът ни е да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.

Работим с екип утвърдени експерти от градовете София, Варна, Русе, Габрово, Пловдив. Сред тях се нареждат проф. д-р Стоян Дурин, Елена Илиева, Наталия Василева, Ели Марова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Пламен Ангелов, Василена Христова, Аспасия Петкова, Христо Досев и др. С тяхно съдействие Ви предоставяме най-ценния тип решения – практическите - във всяка една от трите сфери. Такива, каквито можете без колебания и съмнения да приложите в своята работа.

Свържете се с нас на електронен адрес info@biznesidei.bg и телефони + 359 877 954 760; + 359 889 333 639

Други наши продукти можете да откриете на www.straton.bg.

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ